Tuesday, March 31, 2009

Vanasõnade tõlgendamine.

Mis on mõttes,tuleb ka keelele. - Isegi kui ütled midagi, mida hiljem kahetsed näitab see, mida sa öeldnud oled, et oled sellele varasemalt mõelnud. See pärast, mõtle enne kui ütled.
Hea inimene leiab eest sõbraliku maailma.- Olles ise teiste vastu hea ja aus on ka teised sinu vastu meeldivad.
Teiste silmas pindu näed, oma silmas aga palki ei näe. - Mõtle enne ka iseenda vigade üle, kui süüdistad teist pattudes.

Vanasõnad.

Heateod ununevad kiiresti, aga halbu tegusid peetakse meeles.
Kui kõht täis, ununeb heategija kiiresti.
Teise silmas pindu näed, aga oma silmas palki ei näe.
Kes tahab vanas eas puhata, peab noorena tööd tegema.
Hea inimene leiab eest sõbraliku maailma.
Silm silma vastu, hammas hamba vastu.
Kõik, mis särab, pole veel kuld.
Rikas mees teeb plaane homseks, vaene tänaseks.
Kuidas sina teisele, nõnda teine sinule.
Helde annab, ahne võtab.
Mis on mõttes,tuleb ka keelele.

Thursday, March 12, 2009

Tuesday, March 3, 2009

Kõnekäänud.

1. ei lausu musta ega valget - on vait
2. mängib esimest viiulit - on liider
3. leidis uue omaniku - varastati
4. on pigis- on täbaras olukorras
5. pühkis tolmu jalgelt - lahkus
6. nagu hane selga vesi - mõttetult tegutsema
7. võttis jalad selga - läks ära
8. nagu kass ja koer - tülis
9. kahe silma vahele jääma - ununema
10. nagu vorst koera kaelas - ei pea kuigi kaua vastu
11. leiba luusse laskma - puhkama
12. ei seisa pudeliski paigal - äärmiselt püsimatu
13. vaene kui kirikurott - väga vaene
14. liimist lahti - halvasti tundma
15. segi kui puder ja kapsad - täiesti segamini
16. nagu lepse reega - väga lihtsalt
17. nagu õlitatud välk - väga kiiresti
18. vasikaga võidu jooksma - jätab ükskõikseks
19. nagu silgud pütis - väga kitsas
20. vihma käest räästa alla - ebameeldivast olukorrast veel hullemasse sattuma